Monthly Archives: január 2014

Mit tanítsunk a gyereknek a sikerhez?

tanulas2Szül?i m?ködésünk és mintáink különböz?ek lehetnek, egy valami azonban biztosan minden szül?ben azonos: azt szeretnénk, ha a gyerekünk sikeres lenne az életben!

Az persze, hogy mit tekintünk sikernek, már  korántsen ilyen egyszer?en meghatározható: szeretnénk, ha jó tanuló lenne, ha továbbtanulna, ha karriert futna be, ha jó anyagi körülmények között élne, ha lennének unokáink…

…vagy inkább azt szeretnénk, hogy

– jól viselje az élet megpróbáltatásait,

– képes legyen megalapozottan véleményt alkotni a neki fontos témákban és bátran képviselje álláspontját,

– kitartó legyen abban, amibe belekezd,

– képes legyen kiegyensúlyozott és magabiztos szerepl?ként részt venni a társas kapcsolatokban…

Seg__ts__k_kibon_515d707175f0e-300x400Nemrégiben olvastam a HVG Kiadónál megjelent “Segítsük kibontakozni gyerekeinket!” cím? könyvet, amelyben egy amerikai újságíró (Paul Tough) számos amerikai kísérleti oktatási módszert és annak elméleti alapjait mutattott be, azt kutatva, vajon mi kell a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen végezzenek el egy egyetemet.

Jóllehet a kutatási eredmények az amerikai oktatási rendszer mutatóin alapulva a hazai oktatási rendszernek egyértelm?en nem feleltethet?k meg, mégis van a könyvben számos olyan érdekes felvetés, amelyet szeretnék megosztani veletek.

Kiindulópont, hogy az iskola – a sok új ismerettel, a gyerekek közötti konfliktusokkal és a tanárok elvárásaival  – egy olyan hely, ahol alapvet?en a gyerekek stresszt?r? képessége van próbára téve. Ez a képesség közvetlen hatással van a gyerek m?ködésére minden területen, akár a gyerekbetegségekkel való ellenálló képességében, akár az iskolai tanulmányokban. Természetesen a stresszfaktorok alakulására, azaz, hogy mennyi stressz éri a gyereket, hatással vannak a család anyagi, társadalmi és társas viszonyai.

Számos tanulmány igazolja azonban, hogy ez a gyerekek stresszkezel? képsessége alapvet?en attól függ, hogy a szül?k mennyire elégítik ki – különösen kisgyerekkori – érzelmi szükségleteiket. A korai biztonságos köt?dés? gyerekek könnyebben teremtenek kapcsolatokat, nagyobb az önuralmuk, fegyelmezettebbek, jobban követik az utasításokat és jobban reagálnak a negatív stresszes helyzetekre.

Természetesen a szül?k alapvet?en a beléjük rögzölt minták alapján m?ködnek, azaz az ? gyerekkori élményeik szül?k1határozzák meg, hogy szül?ként mit képesek tenni a gyereknevelés terén. A “hozott” minták és a szül?ben gyerekkorban kialakult szorongásos köt?dés azonban meghaladhatók, a szül?k képesek túllépni régi traumákon és képesek megváltoztatni a gyerekeikkel szembeni bánásmódjukat, mégha ehhez esetleg segítségre van is szükségük. A legtöbbet tehát akkor teszünk gyerekeinkért, ha a saját félelmeinket és nehézségeinket tudatosítjuk és megváltoztatjuk. Például a konfrontációk és nehéz helyzetek kezelését, a düh és harag kifejezését, a határok tiszteletben tartását és a tekintély-szabadság konfliktus rendezését.

A jó hír az, hogy az iskolai el?menetelhez csak kisebb részben fontos az IQ, amely egyébként nyolcéves kor után már makacsul ellenáll a fejlesztésnek. A sikerben nagyobb  szerepet játszó végrehajtó funkciókat, azaz az alkalmazkodás (er?s érzelmekkel való megbirkózás) és a stressz kezelésének képességét még a kamaszkor végefelé, s?t feln?ttkorban is lehet fejleszteni.

A könyv részletesen ír olyan amerikai nevelési kezdeményezésekr?l, ahol a középiskolás gyerekek teljesítményének fokozását a személyiségük fejlesztésével érik el, azt a tézist követve, hogy a gyerekek boldogulását nem els?sorban küls? körülményeik, hanem a saját erejükbe vetett bizalom, személyiségük er?sségei biztosítják. Egyes amerikai iskolában a gyerekek jellemét is mutatószámokkal mérik, s olyan jellenvonásokban való fejl?désüket elemzik ki a gyerekkel és a szül?kkel együtt, mint az állhatatosság, önuralom, lelkesedés,társas intelligencia, hála, optimizmus, kiváncsiság. De van egy b?vebb lista is az alapvet?en fontos tulajdonságokról, amelyen olyanok is szerepelnek, mint a bátorság, a tisztesség, a humor, a szeretet kifejezésének és elfogadásának képessége…

Mindenekel?tt ezeket a jellemer?nek nevezett készségeket kell tehát fejleszteni a gyereinkben ahhoz, hogy az iskola (de általában az Élet) sikereit elérjék. A személyiségfejlesztés mellett szükséges még a megfelel? (személyre szabott) motiváció és az akarás. E két utóbbi nem azonos, megfelel? motiváció nem ér semmit az egyén akaratereje (kitartás, lelkiismeret, önfegyelem) nélkül, de önmagában az akarat sem elegend?, hosszú távon ható motiváció nélkül.

Bármilyen furcsa, és a szélt?l is óvó szül?k számára a legnehezebben megvalósítható dolog, a gyerekek sikerének alapvet? feltétele még a kudarc megismerése és megértése. Egy fiatalnak legjobban az fejleszti a jellemét, ha engedik és meri olyasmibe vágni a fejszéjét, ahol a kudracnak tényleges és súlyos kockázata van. És ha ez a kudarc bekövetkezik, akkor alaposan meg kell vizsgálni a hibákat, a kudarc okait, a rossz döntési pontokat és a lehetséges elmulasztott lehet?ségeket. Emellett az érzelmi intelligencia fejlesztésével pedig el kell érni, hogy határvonalat tudjon húzni önmaga és a hibái vagy veszteségei közé.

Az élethez való hozzáállás valójában jó szokások kérdése. Az emberek a célok eléréséhez általában három stratégiával állnak hozzá: az optimisták hajlamosak ábrándozni, amiknél a lelkesedés kétségkívül fontos tényez?je a sikernek, de a tényleges teljesítményhez nem elég. A pesszimisták a cél megvalósításának akadályai fel?l indulnak neki, ami hamat elapasztja a motivációt.

tanulas3A harmadik módszer a kontrasztképzés, amely az el?z? két megközelítés elemeit vegyíti, mikor egyszerre koncentrálunk a pozitív eredményekre és az akdályokra, ezáltal szoros összefüggést teremtünk a jöv? és a valóság között, és er?forrásainkat tudatosan használhatjuk az kívánt jöv?beli eredmény elérésére. Ezen alapul a coaching, mint támogatási módszer, amely során az egyén abban kap segítséget, hogy céljait reélisan határozza meg, megvizsgálja az eléréshez szükséges lépéseket, a megvalósítás akadályait és er?forrásait. Csak ajánlani tudom, mindazoknak, akiknek akiknek saját m?ködési nehézségeivel való szembenézéshez a jó szül?vé válás érdekében van szüksége segítségre…

 

 

 

Megvan már a terved az új évre?

teenivaló3Lassan eltelik az első hónap az új évből…közhely, de tényleg rohan az idő!

Volt valami fogadalmad Szilveszterkor?

Megtetted már? Bírod még?

 

Neki se indultál és bűntudatod lesz, ha eszedbe jut?

ÚJRATERVEZÉS!!! – ahogy nekem mondani szokta a GPS, ha nem sikerül időben sávot váltani:)))

Ha nem sikerült kitalálnod a tervet, hogyan használd ki ezt az évet arra, hogy vállalkozásodat sikeresebbé tedd, vagy családi gondjaidat megold, vagy sikerüljön belefogyni a szülés előtti ruhaméretbe, vagy urrá lenni a stresszen…akkor itt az ideje, hogy átgondold az egészet előlről! Ne vesztegesd el az időt, hanem kezdj hozzá! Hogyan?

Első lépésként gondold át, mi az amit valójában szeretnél elérni. Sok esetben a kudarc oka az, hogy nem is az az igazi cél, amire először gondoltál… nem csoda hát, ha megvalósítása ellen berzenkedsz, halogatod. Tipikus példa a fogyás, ahol valójában nem a ruhaméret a fő téma, hanem az önazonosság, az önbizalom megtalálása. Ez pedig finom lelki háttérmunka, amely nélkül az új étrend és az edzőterem sem hoz tartós eredményt.

Szóval vágj bele, írj le minden gondolatot arról, hogy mit szeretnél elérni ebben az új évben…eleinte tollad nagy lendülettel szántja majd a papírt…akkor kezd igazán érdekes lenni, mikor már nehezebb szavakba foglalni…, mikor már egy kicsit szorít, mikor egy kicsit fáj az igazi vágyak előbányászása.

Aztán nézd át miket írtál le és válaszd ki mivel szeretnéd kezdeni, mi az ami leginkább halaszthatatlan, amelyhez a legnagyobb bátorságod van, amely leginkább sikerrel kecsegtet, amelyet könnyű lesz majd észrevenned, ha megvalósítottad? Ez a második lépés az elköteleződés, mikor a célodat a szívedbe zárod. A szív ereje és elköteleződése nélkül az agy egyedül semmire sem egy feladat végrehajtásában.

Aztán vizsgáld meg jelenlegi körülményeidet. Ahol most tartasz, akik körülvesznek, ami most a rendelkezésedre áll a cél elérésére. Minden új lépést csak az eddig megtett út folytatásaként tudsz megtenni. Emberi lépteink sorában nincs tündeugrás, sem hétmérföldes csizma…csak egyik lábunk megy a másik után. Vizsgáld meg, mi az a legkisebb lépés, amit a célod megvalósítása felé meg tudsz tenni…ÉS TEDD MEG!

coach6Ha segítség kell a cél azonosításában, vagy egy társ a valós körülmények és lépések felmérésében, vagy egy lelkesítő és támogató szó, ami bátorságot önt beléd az nekirugaszkodáshoz vagy kiratást ad a folyatáshoz…csak szólj, szívesen segítek!

Elérhetőségeim: telefonon 06-30-3634205, emailen: tolnaine.tothvera@gmail.com

Ne feledd a zen mondást: “Ha fontos neked a célod, akkor megoldást találsz, ha nem, akkor kifogást.”

 

 

Valódi Valentin(a)!

loveHamarosan itt az új év els? ünnepe, amelynek hallatán sokak lemondóan legyintenek, s részben igazuk is van, hiszen a mára már leginkább csak szimplán kereskedelmi célzatú Valentin-nap elég távol esik az igaz szerelemt?l.

Pedig egész biztos, hogy szükség van egy napra az évben, ami valóban arról szól, hogy megünnepeljük a Szerelmet. Kell egy olyan alkalom, amikor megállunk és kimondjuk az örömünket, hogy szeretünk valakit, a Párunkat, a Társunkat, a Jobbik Felünket…

Kimondjuk-e egyáltalán bármely másik nap az évben?

Miért ne legyen ez a Valentin nap?

Mi kell ahhoz, hogy VALÓDI legyen a virágvásárlás, az üdvözl?kártya, a csini ruci és az ünnepi vacsi?

Semmi más, csak, hogy valóban végig gondoljuk, mit is jelent nekünk a párunk. Mit ad nekünk, amit más nem tudna? Mit változtatott mióta életünk része lett? Mit tanultunk meg vele vagy általa? Miben egészít ki minket? Mi az amir?l mindig ? jut eszünkbe? Mi az amit legjobban szeretünk benne? Mi hiányzik a legjobban, ha napokig nem találkozunk?

Ha már egy dolog eszünkbe jut,  már van miért köszönetet mondani, van miért vinni a virágot, vagy kinyitni egy üveg finom bort, finom vacsit csinálni vagy szexi rucit felvenni…

Ha pedig átgondoltátok, figyeljetek, mert érdemes!!! Arra hívlak fel Benneteket kedves Olvasóim, hogy írjatok egy dolgot, ami miatt idén érdemes ünnepelnetek ezen a napon. Nincsenek formai elvárásaim, írhattok pár mondatot, verset, novellát, táviratot, postán vagy emailben, akármit…csak legyen VALÓDI.

A beküld?k között kisorsolunk egy 15000 Ft érték? vacsora-utalványt”!asztal

Azt hiszem mindannyian sejtjük, hogy erre a felhívásra a n?k reagálnak könnyebben, akik a lélek dolgaival úgy hisszük többet foglalkoznak…

Így a pasikat szeretném egy kicsit jobban motiválni…ha férfit húzunk a sorsoláson, akkor a nyereményhez még egy üveg pezsg?t is adunk ajándékba!

Természetesen a kapott írásokat anonym módon kezelem, a kapott mondatokból NÉV  NÉLKÜL csak egyetlen bejegyzést fogok írni, az ünnepre, hogy a ti VALÓDI szavaitokkal töltsem meg azt a napot. Írhattok jeligével is…nem a személyetek, hanem az érzéseitek lesznek fontosak…

Az írásokat írhatjátok

– hozzászólásként ehhez a cikkhez,

– vagy emailben az info@elet-kapocs.hu emailcímen,

– a Facebook oldalunkon privát üzenetben,

– levélben a 1131 Budapest, Mosoly u. 42/a I/1. címre.

Ne feledjétek 2014. február 10-én megtartjuk a sorsolást, hogy legyen id? el?készülni, én megírom a bejegyzést Valentin-napra és egy szerencsés pár vacsoráját mi fizetjük idén…

Nagyon várom az irományokat!

UI.: Kérlek Benneteket, osszátok meg a felhívást minél több emberrel, hogy sokakhoz eljuthasson…(a férjem szkeptikus abban, hogy lesznek-e pályázók…lécci segítsetek, hogy ne legyen igaza:)))

 

BUÉK!

2014Kedves Barátaink, Olvasóink!

Mindenek előtt szeretnék mindnyájatoknak egy örömteli, élményekben gazdag, sikeres és szerencsés Új Évet kívánni!

Mára már talán mindenki kipihente az év végi ünnepekre való készülődés fáradalmait, a vendégfogadások feladatait és a szilveszteri bulizást…

Biztosan nem múlt el a Szilveszter új fogadalmak nélkül… új tervek és nagy változások jövőképei születtek, új célokat tűztünk ki és új álmokat szőttünk az elmúlt két napban.

Az Élet rendje, hogy minden év lezárásával, minden új év kezdetén felerősödik a változtatás irányti vágyunk. Úgy érezzük, hogy az új év beköszönte valami különös körülmény, ami lehetőségeinket kitágítja, közelibbnek, elérhetőbbnek érezzük a sikert. “Most majd sikerül! Januártól majd másképp csinálom! Tiszta lappal indulok neki!”- mondjuk.

Idén én magam kicsit más szemmel közelítek ehhez a témához, mint korábban…hiszen coach-ként, azaz az emberek céljainak megvalósítását segítő támogatóként, lélek-edzőként más nézőpont is beépült az életembe.

Mindenekelőtt úgy érzem, hogy az új évkezdet adta természetes aktualitást a változtatások bevezetéséhez valóban érdemes kihasználni, és az új célok kitűzését ezen kézenfekvő külső körülményhez lehet időzíteni. A “tiszta lappal kezdés” érzete valóban lehet olyan hatással ránk, ami megkönnyíti a korábbi negatív tapasztalatoktól való elszakadást és egy optimista hozzállást ad új elhatározásunk megvalósításához.

Ugyanakkor úgy vélem több dolgot kell racionálisan figyelembe vennünk már eleve a cél kitűzésekor, amely nagyban hozzájárul a későbbi siker eléréséhez.

Az első az, hogy csak olyan változást tudunk az új évben megvalósítani, amelyhez fűződő érdekünket tudatosítottuk, tisztán látjuk és elég nagyra értékeljük ahhoz, hogy valóban elköteleződjünk a cél megvalósításának szándéka mellett. Tudnunk kell, hogy a változás a saját, személyes érdekünk-e, vagy valamely külső elvárásnak akarunk csak megfelelni, mert ez utóbbi biztosan elveszti motiváló erejét már a megvalósítás kezdeti nehézségeinél…tehát mindenekelőtt arra, van szükség, hogy a kívánt változáshoz kötő személyes indítékunkat előkeressük és megfogalmazzuk magunk számára.

Azt is nagyon fontos tudatosan végiggondolni, hogy mekkora az a lépés, amelyet a lelkesedésünk elragadtatottságában megtenni igyekszünk. Nem mindegy, hogy képzeletünk egy hétmérföldes csizmát varázsol ránk, ami menet közben leesik a lábunkról, vagy csak az utat vetíti elénk, amelyen aztán a kisebb lépéseket kell szépen egymás után megtennünk. A vágyakozás egy nagyon érdekes fűszer, amelyre nagy szüksége van mindenkinek, aki valamit el akar érni, de tudni kell használni, mint a főzésnél a chilit…egyszerre túl sok belőle céljainkat az álmok elérhetetlen messzeségébe taszítja, okosan beosztva viszont lelkesedésként a valósághoz igazódó célok felé visz minket előre.

Azt is látnunk kell, hogy a jövőre nézve megfogalmazott cél csak a jelen körülményeiből tud elindulni. Az utak előttünk nem csak úgy a semmiből születnek, hanem közvetlenül a lábunk elől indulnak ki…Olyan célt kell hát első lépésként kitűzni, amely mostani állapotunktól nem fényévekre van, hanem jelenlegi erőforrásainkra és körülményeinkre támaszkodik. Tudatában kell lennünk célunk megvalósítási kockázatainak, amelyek épp korábbi kudarcainkból ismerhetők meg.

Tekintetünket tehát fél szemmel mindig a célon kell tartani, de másik szemünkkel a lábunk elé kell néznünk:))) és az sem árt, ha emlékszünk a korábbi útszakaszok buktatóira és útonállóira.  És persze hálásan elfogadhatjuk a támogatók segítségét, mert sokszor észre sem vesszük mennyien segítenek minket az úton,  s fontos meghallanunk menet közben a nekünk szurkolók hangját is.

Kívánom mindenkinek, aki új célt tűzött ki, hogy legyen ereje és szerencséje végigmenni az addig elvezető úton!

És szívesen ajánlom segítségemet az Élet-Kapocs Alapítvány égisze alatt, ha élet-edzőként segítségetekre lehetek a ti céljaitok azonosításában és elérésében, ha kell egy kis támogatás a cél megtartásában és lelkesítés a megvalósítás csüggedése közben.

Boldog Új Évet kívánok Nektek!