Category Archives: Gyerekeink dolgai

Első közösségi programunk! – Interaktív beszélgetés az iskolaválasztásról

szórólap

Mit tanítsunk a gyereknek a sikerhez?

tanulas2Szül?i m?ködésünk és mintáink különböz?ek lehetnek, egy valami azonban biztosan minden szül?ben azonos: azt szeretnénk, ha a gyerekünk sikeres lenne az életben!

Az persze, hogy mit tekintünk sikernek, már  korántsen ilyen egyszer?en meghatározható: szeretnénk, ha jó tanuló lenne, ha továbbtanulna, ha karriert futna be, ha jó anyagi körülmények között élne, ha lennének unokáink…

…vagy inkább azt szeretnénk, hogy

– jól viselje az élet megpróbáltatásait,

– képes legyen megalapozottan véleményt alkotni a neki fontos témákban és bátran képviselje álláspontját,

– kitartó legyen abban, amibe belekezd,

– képes legyen kiegyensúlyozott és magabiztos szerepl?ként részt venni a társas kapcsolatokban…

Seg__ts__k_kibon_515d707175f0e-300x400Nemrégiben olvastam a HVG Kiadónál megjelent “Segítsük kibontakozni gyerekeinket!” cím? könyvet, amelyben egy amerikai újságíró (Paul Tough) számos amerikai kísérleti oktatási módszert és annak elméleti alapjait mutattott be, azt kutatva, vajon mi kell a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen végezzenek el egy egyetemet.

Jóllehet a kutatási eredmények az amerikai oktatási rendszer mutatóin alapulva a hazai oktatási rendszernek egyértelm?en nem feleltethet?k meg, mégis van a könyvben számos olyan érdekes felvetés, amelyet szeretnék megosztani veletek.

Kiindulópont, hogy az iskola – a sok új ismerettel, a gyerekek közötti konfliktusokkal és a tanárok elvárásaival  – egy olyan hely, ahol alapvet?en a gyerekek stresszt?r? képessége van próbára téve. Ez a képesség közvetlen hatással van a gyerek m?ködésére minden területen, akár a gyerekbetegségekkel való ellenálló képességében, akár az iskolai tanulmányokban. Természetesen a stresszfaktorok alakulására, azaz, hogy mennyi stressz éri a gyereket, hatással vannak a család anyagi, társadalmi és társas viszonyai.

Számos tanulmány igazolja azonban, hogy ez a gyerekek stresszkezel? képsessége alapvet?en attól függ, hogy a szül?k mennyire elégítik ki – különösen kisgyerekkori – érzelmi szükségleteiket. A korai biztonságos köt?dés? gyerekek könnyebben teremtenek kapcsolatokat, nagyobb az önuralmuk, fegyelmezettebbek, jobban követik az utasításokat és jobban reagálnak a negatív stresszes helyzetekre.

Természetesen a szül?k alapvet?en a beléjük rögzölt minták alapján m?ködnek, azaz az ? gyerekkori élményeik szül?k1határozzák meg, hogy szül?ként mit képesek tenni a gyereknevelés terén. A “hozott” minták és a szül?ben gyerekkorban kialakult szorongásos köt?dés azonban meghaladhatók, a szül?k képesek túllépni régi traumákon és képesek megváltoztatni a gyerekeikkel szembeni bánásmódjukat, mégha ehhez esetleg segítségre van is szükségük. A legtöbbet tehát akkor teszünk gyerekeinkért, ha a saját félelmeinket és nehézségeinket tudatosítjuk és megváltoztatjuk. Például a konfrontációk és nehéz helyzetek kezelését, a düh és harag kifejezését, a határok tiszteletben tartását és a tekintély-szabadság konfliktus rendezését.

A jó hír az, hogy az iskolai el?menetelhez csak kisebb részben fontos az IQ, amely egyébként nyolcéves kor után már makacsul ellenáll a fejlesztésnek. A sikerben nagyobb  szerepet játszó végrehajtó funkciókat, azaz az alkalmazkodás (er?s érzelmekkel való megbirkózás) és a stressz kezelésének képességét még a kamaszkor végefelé, s?t feln?ttkorban is lehet fejleszteni.

A könyv részletesen ír olyan amerikai nevelési kezdeményezésekr?l, ahol a középiskolás gyerekek teljesítményének fokozását a személyiségük fejlesztésével érik el, azt a tézist követve, hogy a gyerekek boldogulását nem els?sorban küls? körülményeik, hanem a saját erejükbe vetett bizalom, személyiségük er?sségei biztosítják. Egyes amerikai iskolában a gyerekek jellemét is mutatószámokkal mérik, s olyan jellenvonásokban való fejl?désüket elemzik ki a gyerekkel és a szül?kkel együtt, mint az állhatatosság, önuralom, lelkesedés,társas intelligencia, hála, optimizmus, kiváncsiság. De van egy b?vebb lista is az alapvet?en fontos tulajdonságokról, amelyen olyanok is szerepelnek, mint a bátorság, a tisztesség, a humor, a szeretet kifejezésének és elfogadásának képessége…

Mindenekel?tt ezeket a jellemer?nek nevezett készségeket kell tehát fejleszteni a gyereinkben ahhoz, hogy az iskola (de általában az Élet) sikereit elérjék. A személyiségfejlesztés mellett szükséges még a megfelel? (személyre szabott) motiváció és az akarás. E két utóbbi nem azonos, megfelel? motiváció nem ér semmit az egyén akaratereje (kitartás, lelkiismeret, önfegyelem) nélkül, de önmagában az akarat sem elegend?, hosszú távon ható motiváció nélkül.

Bármilyen furcsa, és a szélt?l is óvó szül?k számára a legnehezebben megvalósítható dolog, a gyerekek sikerének alapvet? feltétele még a kudarc megismerése és megértése. Egy fiatalnak legjobban az fejleszti a jellemét, ha engedik és meri olyasmibe vágni a fejszéjét, ahol a kudracnak tényleges és súlyos kockázata van. És ha ez a kudarc bekövetkezik, akkor alaposan meg kell vizsgálni a hibákat, a kudarc okait, a rossz döntési pontokat és a lehetséges elmulasztott lehet?ségeket. Emellett az érzelmi intelligencia fejlesztésével pedig el kell érni, hogy határvonalat tudjon húzni önmaga és a hibái vagy veszteségei közé.

Az élethez való hozzáállás valójában jó szokások kérdése. Az emberek a célok eléréséhez általában három stratégiával állnak hozzá: az optimisták hajlamosak ábrándozni, amiknél a lelkesedés kétségkívül fontos tényez?je a sikernek, de a tényleges teljesítményhez nem elég. A pesszimisták a cél megvalósításának akadályai fel?l indulnak neki, ami hamat elapasztja a motivációt.

tanulas3A harmadik módszer a kontrasztképzés, amely az el?z? két megközelítés elemeit vegyíti, mikor egyszerre koncentrálunk a pozitív eredményekre és az akdályokra, ezáltal szoros összefüggést teremtünk a jöv? és a valóság között, és er?forrásainkat tudatosan használhatjuk az kívánt jöv?beli eredmény elérésére. Ezen alapul a coaching, mint támogatási módszer, amely során az egyén abban kap segítséget, hogy céljait reélisan határozza meg, megvizsgálja az eléréshez szükséges lépéseket, a megvalósítás akadályait és er?forrásait. Csak ajánlani tudom, mindazoknak, akiknek akiknek saját m?ködési nehézségeivel való szembenézéshez a jó szül?vé válás érdekében van szüksége segítségre…

 

 

 

Ne állj szóba idegennel!

gyerek_idegen1A dívány.hu oldalon olvastam ma egy számomra ijesztő, de egyben nagyon tanulságos cikket arról, hogy gyerekeinkre milyen veszélyek leselkednek, s milyen keveseknek jut eszébe a legkézenfekvőbb szabályt megtanítani a gyerekeknek: Ne állj szóba idegennel!

Ijesztő és felkavaró arról olvasni, hogy tegnap egy nő több iskolai és óvodai intézményben próbálkozott azzal, hogy gyerekeket csaljon el magával, mindenféle trükkel. A legrémisztőbb az, hogy ez nem valami városi legenda, vagy valami amerikai nagyváros zűrnegyedében előforduló eset, hanem itt történt Budapesten, a XIII. kerületben, fényes nappal, ahol mi is lakunk, ahova az én gyerekeim is járhatnának…

A cikk szerint sokan esünk abba a hibába, hogy a gyerekeinkre leselkedő  veszélyt csak az internet világában érzékeljük, holott sajnos a való életben is van mire figyelni. Például arra, hogy a gyerekek ösztönös közvetlenségét, jóhiszeműségét és segítőkészségét kihasználva manipulálni lehet őket. Melyik kisgyerek ne akarna segíteni megkeresni egy elszaladt kiskutyát, vagy megmenteni anyát, ha valaki azt állítja, hogy ő küldte, mert bajban van. Nagyon fontos tehát felkészülni ilyen veszélyre is, megbeszélni a gyerekekkel ennek a lehetőségét és a feltétlen bizalmukat csak az ismert személyekre korlátozni.

Nagyon jó ötlet a cikkben megbeszélni a gyerekkel egy jelszót, amit csak a szülők és a gyerek ismer, hogy ha idegenek azt állítják, hogy anya-apa küldte őket, akkor a gyerek leellenőrizhesse ezt az állítást.

Figyelmetekbe ajánlom a cikket teljes terjedelmében, amit innen megnyithattok: http://divany.hu/poronty/2013/09/10/gyerekeket_probal_lopni_egy_no_a_fovarosban/

Figyeljünk egymásra! Észrevételeiteket, hosszászólásotokat továbbra is várom…

Felvételi 3. rész – Készülünk a szóbelire…

kanyargós szillevéldarázsrajz_tanulásA hétvégén megküzdött a Dóri élete első vizsgájával, és a család is az első felkészülési procedúrával!

Az elmúlt hetekben mind a Dóri, mind apa és anya erőforrásait kimerítő küzdelmet folytattunk a nyolcosztályos gimnáziumi felvételi írásbeli részére való felkészüléssel, átrágtuk magunkat az elmúlt évek feladatsorain és pénteken végre megírta a dolgozatokat magyar nyelvből és matematikából. A feladatsor és a megoldókulcs az alábbi oldalról letölthető: http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok/2013evi_6_8osztalyos

A következő lépés a szóbeli vizsga lesz, amelyre való felkészüléshez igyekeztem némi támpontot és kapaszkodót találni a neten. A leghasznosabb információkat ezen a honlapon találtam http://www.koloknet.hu/?1432-hogyan-keszuljunk-a-szobeli-felvetelire–/hozzaszolasok

A szóbeli vizsga alapvetően a kommunikációs készség és a terheléses környezetben való szereplés, az általános műveltség és önbizalom mérésére szolgál. A gyerekeket felkészíteni lényegében csak a viselkedési minimumra tudjuk (hangos, érthető beszéd, köszönés, szemkontaktus), illetve a hangos olvasás és szövegértés körében lehet otthon gyakorolni, mind a hangsúly, mind az izgulás miatt rontások javításával.

A legfontosabb azonban mégis az önbizalom, a szeretettség érzés fokozása, illetve a felelősség túlzott nyomásának enyhítése lesz, így lehet következő fokozatba kapcsolni és következik az erősítő- és puszifázis! Hajrá szülőtársaim, ez már a boldogabb és minden mennyiségű erőforrásból építkező fele a feladatainknak!

Felvételi 2. rész= további hasznos információk

A felvételi kapcsán újabb hasznos információkat szeretnék veletek megosztani!

Az alábbi weboldalra kattintva http://www.felvizsga.shp.hu/hpc/web.php?a=felvizsga&o=kozponti_felveteli_2013__g7x5 érdekes listákat találhattok a gimnáziumok, középiskolák rangsorairól, a központi felvételi eljárás időbeosztásától, a felvételi rendjéről.

Ide másolom újra a weboldalt, ahonnan letölthetitek az elmúlt évek feladatsorait és a javítókulcsokat http://pitagorasz.shp.hu/hpc/web.php?a=pitagorasz&o=kozponti_felveteli_feladatok_QTnm

Vigyázz, kész,…felvételi! Hajrá Gyerekek!

Egyedül, repülővel, külföldre,….15 évesen

Az Erdődi családból Marcsi írt egy hozzászólást ehhez a rovathoz, amelyet inkább egy új bejegyzésként osztanék meg veletek.

Bizony a baráti társaságban az ő Petijük volt az első gyerek a sorban, így mindig ő tapasztalta meg elsőnek közülünk a gyermekvállalás- és nevelés újabb- és újabb kihívásait, örömeit és aggodalmait.

Az élet újra úgy hozta, hogy ő élte meg először, milyen az repülővel először útnak indítani a gyerekünket, aki ugyan már magasabb mindenkinél a családban, csupa kéz-láb és nagyon jól nevelt megbízható fiú, mégiscsak a “kis Peti”…az édesanyjának legalábbis biztosan.

Marcsi így ír az új tapasztalatról:

“Hónapokkal ezelőtt Peti(15) fiunk meghívást kapott a kosaras csapattárs-barátjától, hogy töltsön el náluk Hollandiában 1 hetet a nyáron. Hatalmas volt az öröm és a készülődés. Akkor még olyan könnyű volt arról beszélni, hogy milyen jó és élményteli lesz ez az utazás. A nagykövetség javaslatára (a gyerek korára való tekintettel) megírtuk a szülői nyilatkozatunkat is, mely szerint, engedélyezzük gyermekünknek a szülői felügyelet nélküli utazást külföldre.
Peti még sohasem utazott repülővel és megvallom nem is az a nagyon gyakorlatias fajta gyermek (biztosan hála nekem). Én igen aggódó típus vagyok. Így minden adott volt ahhoz, hogy mire eljött a ma hajnal, addigra halálra izguljam magamat.
Jöttek a kérdések, hogy biztos hogy jó ötlet volt-e elengedni egyedül, mi lesz ha a repülővel történik valami, stb…
Még pár órája kéztördelve álltam a reptér biztonsági kapujánál és néztem a kicsit tétován távolodó gyerek után, akinek ennyire (messzire) még sohasem “engedtem el a kezét”. Ma ez is megtörtént.
Nagyon különleges pillanat volt mindkettőnknek…”

Jó utat Peti!

Kíváncsian várjuk az élménybeszámolót…milyen volt az utazás Peti szemszögéből!

Segítség, jön a felvételi!!!

El sem hiszem…még most kezdtük az általános iskolát, még szárad a tinta a kerekített cicafarkon és karikán az írásfüzetben, s már eljött az ideje az első megmérettetésnek! Szeretnénk megpróbálni a felvételit egy nyolcosztályos gimnáziumba. Na igen? De melyikbe? Hogyan? Mit kérdezhetnek? Honnan tudjuk, hogy mit gyakoroljunk?

A http://pitagorasz.shp.hu/hpc/web.php?a=pitagorasz&o=kezdolap_OX0s weboldalon (a címre kattintva innen is elérheted a weboldalt) találhatsz a fenti kérdésekre válaszokat, információkat az iskolákról kerületek szerint, felvételei feladatsorokat több évre visszamenőleg, sőt még előkészítő tanfolyamokat is szerveznek…

Ez segíthet, vágjunk bele!