Mit tanítsunk a gyereknek a sikerhez?

tanulas2Szül?i m?ködésünk és mintáink különböz?ek lehetnek, egy valami azonban biztosan minden szül?ben azonos: azt szeretnénk, ha a gyerekünk sikeres lenne az életben!

Az persze, hogy mit tekintünk sikernek, már  korántsen ilyen egyszer?en meghatározható: szeretnénk, ha jó tanuló lenne, ha továbbtanulna, ha karriert futna be, ha jó anyagi körülmények között élne, ha lennének unokáink…

…vagy inkább azt szeretnénk, hogy

– jól viselje az élet megpróbáltatásait,

– képes legyen megalapozottan véleményt alkotni a neki fontos témákban és bátran képviselje álláspontját,

– kitartó legyen abban, amibe belekezd,

– képes legyen kiegyensúlyozott és magabiztos szerepl?ként részt venni a társas kapcsolatokban…

Seg__ts__k_kibon_515d707175f0e-300x400Nemrégiben olvastam a HVG Kiadónál megjelent “Segítsük kibontakozni gyerekeinket!” cím? könyvet, amelyben egy amerikai újságíró (Paul Tough) számos amerikai kísérleti oktatási módszert és annak elméleti alapjait mutattott be, azt kutatva, vajon mi kell a gyerekeknek ahhoz, hogy sikeresen végezzenek el egy egyetemet.

Jóllehet a kutatási eredmények az amerikai oktatási rendszer mutatóin alapulva a hazai oktatási rendszernek egyértelm?en nem feleltethet?k meg, mégis van a könyvben számos olyan érdekes felvetés, amelyet szeretnék megosztani veletek.

Kiindulópont, hogy az iskola – a sok új ismerettel, a gyerekek közötti konfliktusokkal és a tanárok elvárásaival  – egy olyan hely, ahol alapvet?en a gyerekek stresszt?r? képessége van próbára téve. Ez a képesség közvetlen hatással van a gyerek m?ködésére minden területen, akár a gyerekbetegségekkel való ellenálló képességében, akár az iskolai tanulmányokban. Természetesen a stresszfaktorok alakulására, azaz, hogy mennyi stressz éri a gyereket, hatással vannak a család anyagi, társadalmi és társas viszonyai.

Számos tanulmány igazolja azonban, hogy ez a gyerekek stresszkezel? képsessége alapvet?en attól függ, hogy a szül?k mennyire elégítik ki – különösen kisgyerekkori – érzelmi szükségleteiket. A korai biztonságos köt?dés? gyerekek könnyebben teremtenek kapcsolatokat, nagyobb az önuralmuk, fegyelmezettebbek, jobban követik az utasításokat és jobban reagálnak a negatív stresszes helyzetekre.

Természetesen a szül?k alapvet?en a beléjük rögzölt minták alapján m?ködnek, azaz az ? gyerekkori élményeik szül?k1határozzák meg, hogy szül?ként mit képesek tenni a gyereknevelés terén. A “hozott” minták és a szül?ben gyerekkorban kialakult szorongásos köt?dés azonban meghaladhatók, a szül?k képesek túllépni régi traumákon és képesek megváltoztatni a gyerekeikkel szembeni bánásmódjukat, mégha ehhez esetleg segítségre van is szükségük. A legtöbbet tehát akkor teszünk gyerekeinkért, ha a saját félelmeinket és nehézségeinket tudatosítjuk és megváltoztatjuk. Például a konfrontációk és nehéz helyzetek kezelését, a düh és harag kifejezését, a határok tiszteletben tartását és a tekintély-szabadság konfliktus rendezését.

A jó hír az, hogy az iskolai el?menetelhez csak kisebb részben fontos az IQ, amely egyébként nyolcéves kor után már makacsul ellenáll a fejlesztésnek. A sikerben nagyobb  szerepet játszó végrehajtó funkciókat, azaz az alkalmazkodás (er?s érzelmekkel való megbirkózás) és a stressz kezelésének képességét még a kamaszkor végefelé, s?t feln?ttkorban is lehet fejleszteni.

A könyv részletesen ír olyan amerikai nevelési kezdeményezésekr?l, ahol a középiskolás gyerekek teljesítményének fokozását a személyiségük fejlesztésével érik el, azt a tézist követve, hogy a gyerekek boldogulását nem els?sorban küls? körülményeik, hanem a saját erejükbe vetett bizalom, személyiségük er?sségei biztosítják. Egyes amerikai iskolában a gyerekek jellemét is mutatószámokkal mérik, s olyan jellenvonásokban való fejl?désüket elemzik ki a gyerekkel és a szül?kkel együtt, mint az állhatatosság, önuralom, lelkesedés,társas intelligencia, hála, optimizmus, kiváncsiság. De van egy b?vebb lista is az alapvet?en fontos tulajdonságokról, amelyen olyanok is szerepelnek, mint a bátorság, a tisztesség, a humor, a szeretet kifejezésének és elfogadásának képessége…

Mindenekel?tt ezeket a jellemer?nek nevezett készségeket kell tehát fejleszteni a gyereinkben ahhoz, hogy az iskola (de általában az Élet) sikereit elérjék. A személyiségfejlesztés mellett szükséges még a megfelel? (személyre szabott) motiváció és az akarás. E két utóbbi nem azonos, megfelel? motiváció nem ér semmit az egyén akaratereje (kitartás, lelkiismeret, önfegyelem) nélkül, de önmagában az akarat sem elegend?, hosszú távon ható motiváció nélkül.

Bármilyen furcsa, és a szélt?l is óvó szül?k számára a legnehezebben megvalósítható dolog, a gyerekek sikerének alapvet? feltétele még a kudarc megismerése és megértése. Egy fiatalnak legjobban az fejleszti a jellemét, ha engedik és meri olyasmibe vágni a fejszéjét, ahol a kudracnak tényleges és súlyos kockázata van. És ha ez a kudarc bekövetkezik, akkor alaposan meg kell vizsgálni a hibákat, a kudarc okait, a rossz döntési pontokat és a lehetséges elmulasztott lehet?ségeket. Emellett az érzelmi intelligencia fejlesztésével pedig el kell érni, hogy határvonalat tudjon húzni önmaga és a hibái vagy veszteségei közé.

Az élethez való hozzáállás valójában jó szokások kérdése. Az emberek a célok eléréséhez általában három stratégiával állnak hozzá: az optimisták hajlamosak ábrándozni, amiknél a lelkesedés kétségkívül fontos tényez?je a sikernek, de a tényleges teljesítményhez nem elég. A pesszimisták a cél megvalósításának akadályai fel?l indulnak neki, ami hamat elapasztja a motivációt.

tanulas3A harmadik módszer a kontrasztképzés, amely az el?z? két megközelítés elemeit vegyíti, mikor egyszerre koncentrálunk a pozitív eredményekre és az akdályokra, ezáltal szoros összefüggést teremtünk a jöv? és a valóság között, és er?forrásainkat tudatosan használhatjuk az kívánt jöv?beli eredmény elérésére. Ezen alapul a coaching, mint támogatási módszer, amely során az egyén abban kap segítséget, hogy céljait reélisan határozza meg, megvizsgálja az eléréshez szükséges lépéseket, a megvalósítás akadályait és er?forrásait. Csak ajánlani tudom, mindazoknak, akiknek akiknek saját m?ködési nehézségeivel való szembenézéshez a jó szül?vé válás érdekében van szüksége segítségre…

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.